משפטים של רבי נחמן

משפטים וציטוטים של רבי נחמן מברסלב

בפוסט זה הבאנו לכם מבחר משפטים וציטוטים של רבי נחמן מברסלב מתוך ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות שיחות הר"ן ועוד
——————

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן

ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

על ידי הכעס חכמתו מסתלקת

ודע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות

איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר

לעולם אל יהא אדם זקן. לא צדיק זקן ולא חסיד זקן. הזקנה מידה מגונה היא, חייב אדם להתחדש תמיד, מתחיל וחוזר ומתחיל.

אין ייאוש בעולם כלל.

עיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כי על ידי השמחה יוכל להנהיג את המוח כרצונו ולישב דעתו ולחשוב.

חדלו עוד מלהיות עניים,שובו אל האוצרות שלכם

וזה כלל גדול בעבודת ה' ,שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש

אם אתה מאמין שיכולין לקלקל,תאמין שיכולין לתקן

יש עניין שיתהפך הכל לטובה

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאת הבאין על האדם כולם באים רק מקלקול השמחה.

העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה ואני אמרתי שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתם.

לפי גדלות הדעת כן נתרבה השלום

כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרון העולם ולהתפלל בעבורם

כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת אזי נשלם כל החסרונות.

שאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו: התרחקות!! ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל ליכנס לעבודת השם, ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות

טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד

היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז, ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד שיש בידו מה שהוא חפץ כל אחד לפי שטותו ותאוותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו אצלו

נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנוהמות בלילה לילות שלמים.

על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-VtpPnkbZE

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *